Tweede cohort slaagt bij het Ministerie van VWS

Op dinsdag 12 juni hebben de deelnemers van het tweede cohort  – 50 toekomstige leiders in de zorg – hun eindpitch gegeven over hun innovatieopdracht van de Health Innovation School bij het Ministeri evan Volksgezondheid, Welzijn & Sport in Den Haag. Hiermee zijn ze geslaagd en hebben ze aangetoond dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren en toekomst bestendig maken van gezondheid en zorg in Nederland.

Tijdens de pitching ceremonie gaf Lucien Engelen aan dat innovatie geen wedstrijd is en ze allemaal winnaars zijn.
Dit gespecialiseerde trainingsprogramma van 5 maanden helpt kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen die bijdragen aan hoe je een systeeminnovatie kunt bewerkstelligen met het hele systeem samen. Alle negen teams hebben aangegeven dat ze na de school door willen blijven gaan met het verder brengen van hun innovatie.

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *