Over ons

Waarom is de Health Innovation School opgericht?

Dit programma is ontwikkeld als reactie op de hoeveelheid veranderingen waarmee organisaties en mensen mee in aanraking komen. De snelheid, omvang en complexiteit van de ontwrichting die afkomt op de huidige gezondheidszorg is groter dan wat we hebben meegemaakt in de laatste eeuw (zoals al is gebeurd in andere kernsystemen van de Nederlandse maatschappij – detailhandel, bankieren, productie en andere sectoren).

Veel elementen zijn NIEUW: nieuwe toetreders in de gezondheidszorg, nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe bijeenkomsten, nieuwe rollen voor gezondheidsspecialisten, nieuwe behoeften en verwachtingen van patiënten.

De Nederlandse gezondheidszorg als geheel, en bijna elke organisatie en speler hierin, richten zich op innovatie om om te gaan met – en relevant te blijven in – deze snel veranderende omgeving.

Innovatie is nu een bekwaamheid die noodzakelijk is voor iedereen binnen gezondheid en zorg, ongeacht rol of niveau.

Jammer genoeg zijn huidige beschikbare cursussen, masterclasses en HR systemen niet ontworpen om innovatieleiders op te leiden. Dit geavanceerde en zeer gespecialiseerde trainingsprogramma vult de kloof in het onderwijzen van toekomstige leiders “hoe” de leiding te nemen “in” en plaats te maken “voor” innovatie binnen de Nederlandse gezondheidszorg in de: cure, care, GGZ en Preventie.

Wie leidt dit initiatief?

De Health Innovation School is gezamenlijk ontwikkeld door:

 

Innovatieteam van het ministerie van gezondheid, welvaart en sport, onder leiding van Erik Gerritsen en Karen van Ruiten.

Het Radboudumc REshape Center, onder leiding van Lucien Engelen (directeur) en Robin Hooijer.

Wie zijn nog meer betrokken?

Patiënten – De Health Innovation School volgt de principes van #PatientsIncluded. Dit betekent dat patiënten centraal staan in het ontwerpen van het programma, betrokken zijn bij het leveren van componenten van het programma, en deelnemers zijn in de cohort. De school is erg dankbaar voor de begeleiding en directie van Anne-Miek Vroom en het IKoNE team, die professionele begeleiding verschaften ten aanzien van PatientsInclued leidende principes.

Gezondheidsprofessionals – Een adviescommissie van dokters en verpleegkundigen, die ook fellow zijn van het Radboudumc REshape Center, hielpen bij de vorming van het programma om er zeker van te zijn dat het een relevant programma werd met toegevoegde waarde vanuit het standpunt van gezondheidsprofessionals die zorg hebben voor patiënten.

Adviseurs – De Health Innovation School heeft belangrijke experts, innovatie uitvoerders, patiënten en leiders uit heel Nederland benaderd om het ontwerpen van het programma te begeleiden. Deze omvatten:

Academici (trainers) – Academici uit Nederlandse en internationale expert centra zijn geworven componenten van het programma te ontwerpen en aan te leveren. Meer infomatie over de academici is heir te vinden.

Coaches – De Health Innovation School werkt samen met de Rockstart Digital Health Accelerator om een team van coaches te trainen – coaches die expert zijn in mensgerichte innovatie. De coaches ondersteunen kleine teams van 4-6 deelnemers bij het bereiken van mijlpalen voor hun Action Project, waarbij tot 4 uur per maand per team ondersteuning wordt aangeboden. Met ondersteuning ter plekke en op afstand, helpen de coaches hun teams in het vormgeven en versterken van de concepten, methoden en mindsets die ze geleerd hebben tijdens training sessies.

Kenmerken van de Health Innovation School

De Health Innovation School is ontwikkeld met input van patiënten, gezondheidssysteem spelers, gezondheidsprofessionals, academische experts in gezondheidsinnovatie en andere gezondheidsinnovatieleiders en -experts in Nederland en de rest van de wereld. Het gehele programma ontwerp is geworteld in de volgende ontwerpprincipes:

  • Patients included: Alle elementen van het programmaontwerp en -levering zullen gevormd worden naar de behoeftes en ervaringen van patiënten, families en informele zorgverleners. Zij zijn academici en
  • Clinici included: Gezondheidsprofessionals helpen bij de vorming van het programma en zijn actieve deelnemers.
  • Interdisciplinair: De perspectieven van collega’s van verschillende organisaties in het gezondheidssysteem staan centraal in de training, door middel van actieve team projecten en uitwisselingsmogelijkheden.
  • Ondersteuning: Deelnemers worden ondersteund door besturende academici van het Radboudumc REShape Center for Innovation, (inter)nationale gastacademici en innovatiecoaches. Alle deelnemers hebben ook onbeperkt toegang tot referentiemateriaal en studiegidsen.
  • Begeleid sociaal leren: Netwerk- en samenwerkingstools uit de 21e eeuw zullen worden gebruikt tijdens de cursus om het gedrag en de tools te vormen die gezondheidsinnovatoren gebruiken in hun dagelijkse werk. Hieronder valt het gebruik van Flipboard, Slack en andere samenwerkingstools tijdens de cursus.
  • Aanvullend: Het programma vult aan op en is in balans met andere beschikbare trainingen in aspecten van gezondheidsinnovatie in Nederland en wereldwijd, met een unieke focus op hoe te innoveren en het plaats maken voor innovatie vanuit een system lens.
  • Prototype: Aangezien dit het eerste jaar van het curriculum is, wordt het ontwikkeld als een lopend prototype dat zich zal ontwikkelen in samenwerking met de deelnemers. Het zal peer-reviewed worden door innovatieteams van meer dan 40 leidende internationale gezondheidssystemen tijdens de Innovation Learning Network (ILN) conferentie, die tijdens dit eerste jaar wordt gehost door het Radboudumc REshape Center for Innovation.
  • Gratis: Afgezien van de tijd die nodig is om de persoonlijke sessies en het virtuele werk te voltooien, zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan de school in de eerste jaren.

Meer informatie

Voor meer details over de Health Innovation School, bekijk de veel gestelde vragen of neem contact op met ons.