Veelgestelde vragen

Waarom is de Health Innovation School opgezet?

Dit programma is ontworpen als reactie op de snelheid, grootte en complexiteit waarop het zorgsysteem gaat veranderen. Dit is sneller, groter en complexer dan alles dat we in de laatste eeuw hebben meegemaakt (zoals al eerder is gebeurd in andere kern systemen in de Nederlandse maatschappij – verkoop, bankzaken, productie en andere sectors).

Al deze elementen zijn NIEUW: inzendingen in de gezondheid(szorg), zakenmodellen, bijeenkomsten, rollen van zorgprofessionals, behoeftes en verwachtingen van patiënten.

Het Nederlandse gezondheidssysteem als geheel, en bijna elke organisatie en speler hierbinnen grijpen naar innovatie om met een snel veranderende omgeving om te kunnen gaan – en hier relevant in te kunnen blijven –.

Innovatie is nu een noodzakelijke competentie voor iedereen binnen de gezondheid en de zorg, onafhankelijk van de rol of het niveau.

Jammer genoeg zijn de beschikbare cursussen, masterclasses en HR-systemen niet ontworpen met de content noch de grootte om te toekomstig leidende innovaties te kunnen ondersteunen. Dit geavanceerde en uiterst gespecialiseerde trainingsprogramma vult het essentiële gat door toekomstige leiders te leren ‘hoe’ ze leidende innovaties kunnen inschakelen in het Nederlandse gezondheids(zorg)systeem.

Wat is de Health Innovation School?

De Health Innovation School is Nederlands allereerste gezondheidsinnovatie training programma gericht op toekomstige leiders, van alle sub-sectoren van het gezondheids- en zorg systeem (inclusief patiënten!). Het programma is gemaakt om houding en gedrag te veranderen in de nieuwe tijd van innovatie. Het doel is om toekomstige leiders van het hele Nederlandse gezondheids(zorg)systeem te wapenen met de benodigde kennis, mindset en competenties om de gezondheids- en zorginnovaties te leiden of mogelijk te maken op schaal van het gehele systeem.

Waarom neemt het ministerie van Volksgezondheid, Welvaart en Sport de leiding in dit programma?

Het ministerie van VWS heeft 3 ambitieuze doelen gesteld. Om deze doelen te bereiken en om breder vernieuwing ten goede te laten komen aan patiënten zijn ander gedrag en andere vaardigheden nodig. De overheid heeft eind 2016 een beslissing hierover genomen, via een brief aan het parlement, om te investeren in het creëren van een curriculum dat lesgeeft in het ‘hoe’ van gezondheidsinnovaties. Het ministerie werkt samen met het Radboudumc REshape centrum om samen een programma te ontwikkelen en een prototype te introduceren in 2017, met plannen voor een programma op bredere schaal in 2018 en daarna.

Is dit alleen gericht op de ziekenverzorging? Of alle gezondheid en welzijn?

De Health Innovation School is gericht op innovaties die nodig zijn om de gezondheid in Nederland te creëren, onderhouden of te herstellen. Daarom moet het volledige continuüm van de gezondheid deel uitmaken van het opleidingsprogramma om de impact te maximaliseren. Dit omvat toekomstige leiders en gezondheidspraktijken die werken op gebieden zoals volksgezondheid, preventie en welzijn.

Wat onderscheidt dit programma van andere beschikbare cursussen over innovatie en digitale gezondheid?

Dit geavanceerde en uiterst gespecialiseerde trainingsprogramma vult het essentiële gat in het onderwijzen van toekomstige leiders ‘hoe’ leidende innovaties systeem breed mogelijk te maken. Er is nog geen cursus waarbij patiënten en zorgprofessionals schouder aan schouder staan met andere spelers van over het gehele gezondheidssysteem.

Wie kan er mee doen?

Dit programma is ontwikkeld voor toekomstige zorginnovatie leiders in het Nederlandse gezondheids(zorg)systeem. De ideale kandidaten voor de eerste groep zijn individuen met de volgende eigenschappen:

  • In het middel of hoge management, projectleiders of in senior adviserende rollen.
  • Bij complexe gezondheidsorganisaties over de gehele breedte van het Nederlandse zorgsysteem – inclusief overheid (centraal en lokaal), bureaus, verzekeraars, zorg verlenende organisaties, zorgprofessionals, thuiszorg, verzorgingstehuizen, universiteiten en bedrijven.
  • Zijn (of worden binnenkort) verantwoordelijk voor het mogelijk maken van gezondheidsinnnovaties over een breed spectrum van de gezondheidszorg.
  • Werken aan belangrijke dossiers of met belangrijke organisaties die de innovatie initiatieven mogelijk maken en beïnvloeden of andere individuen of organisaties binnen het Nederlandse gezondheids(zorg)systeem.
  • Patiënten, families en informele zorgverleners met eigen ervaringen die gepassioneerd zijn om mee te werken aan innovaties met spelers vanuit het hele Nederlandse gezondheidssysteem.

Dit programma is NIET ontwikkeld voor mensen die al veel ervaring hebben met innovaties of individuen die geen invloed hebben op de ontwikkeling en/of presentatie van de gezondheidszorg en preventieve zorg of een impact kan hebben op het leven van de Nederlanders.

Kan ik deelnemen als ik de Nederlands niet spreek of lees?

Het curriculum wordt geleverd in zowel Engels als Nederlands. Sterke vaardigheid in het spreken, schrijven en communiceren in de Nederlandse taal is echter een vereiste om dit jaar deel te kunnen nemen.

Kan ik meedoen als ik uit een ander land dan Nederland kom?

De focus ligt op de individuen wonend en werkend in het Nederlandse zorg systeem.

Wanneer kan ik me aanmelden?

Aanmeldingen voor het tweede cohort zijn gesloten. Voor meer informatie over een mogelijk derde cohort van het programma, meld je HIER aan voor de nieuwsbrief.

Hoe veel uur ben ik hier mee bezig per week? Wanneer is dit?

Het programma begint met 1 uur durende kick-off call in het begin van februari, gevolgd door een 2-daagse in-class sessie, eind februari bij het Radboudumc REshape Center Nijmegen.

Vervolgens volgen er nog twee in-class sessies eind mei bij REshape. Naast de formele class trainingen, kunt u verwachten dat ongeveer aan 70 uur extra trainingsbelasting zal zijn tussen midden februari tot begin juni

Hoeveel mensen doen er mee aan het programma?

De groep heeft een limiet van maximaal 50 deelnemers. Deze groep is een mix van overheid, verzekeraars, zorgverleners, zorgprofessionals, bedrijven en patiënten perspectieven vanuit een breed geografisch bereik.

We verwachten dat er meer aanmeldingen komen dan beschikbare plaatsen, daarom vragen we u te kijken of uw profiel past binnen het gevraagde profiel en dat volledig beschikbaar bent om mee te doen aan de persoonlijke sessies, toegepaste leer projecten en collegiale connecties buiten de klassikale sessies.

Waar en wanneer vinden de klassikale sessies plaats?

De klassikale sessies van 2018 vinden plaats op het Radboudumc in Nijmegen op 19, 20, 21 februari en 22, 23 mei.

Hoe veel kost deelname aan het programma?

Momenteel is het programma kosteloos beschikbaar. Buiten de tijdsinvestering van het klassikale en virtuele werk, zijn er geen kosten aan deelname aan de school. Reiskosten, kosten voor overnachting en telefoonkosten zijn voor eigen rekening.

Worden mijn kosten voor reizen, accommodatie, eten, IT, etc. vergoed?

De reis en verblijfkosten komen voor rekening van de deelnemer of diens organisatie. Maaltijden, snacks en drinken wordt verzorgd gedurende de klassikale sessies in februari en mei.

Welke begeleiding krijg ik?

Er zijn verschillende niveaus van begeleiding tijdens het programma. De eerste begeleiding wordt gegeven door de trainers van het programma en de gastfaculteit. Daarnaast is er peer-to-peer begeleiding, dat mogelijk wordt gemaakt door samenwerkings- en communicatiemiddelen, zoals een Slack channel en een portaal op de website van de cursus. Tot slot is er een coach met expertise in mensgerichte innovaties, die kleine teams van 4 à 6 deelnemers zal begeleiden bij hun praktijkproject.  De coaches bieden elk team maximaal 4 uur praktijkbegeleiding per maand. Door de praktijkbegeleiding en begeleiding op afstand zullen de coaches de teams helpen met hun modellen en het versterken van het concept, de methodes en de mindset, die ze leren tijdens de klassikale sessies.

Is de deelname individueel of in een groep?

Een individuele aanmelding is noodzakelijk voor het programma, maar we raden u aan om kleine groepjes te vormen van 2 à 3 personen vanuit uw organisatie en dit ook aan te geven bij de aanmelding. Kleine groepjes kunnen ook nog na de aanmelding worden goedgekeurd voor het programma om zo samen een innovatie-uitdaging te tackelen voor het praktijkproject.

Welke erkenning krijg ik als ik het programma voltooi?

Het is al een prestatie om geselecteerd te worden voor het programma. Deelnemers, die hebben deelgenomen aan de klassikale sessies gedurende 4 dagen en het praktijkproject succesvol hebben voltooid, krijgen een certificaat van voltooiing en alle bijhorende professionele accreditatie-uren.

Kan ik accreditatiepunten krijgen?

Het Zorg Innovatie School programma is druk bezig met het proces om te voldoen aan de criteria van de Radboudumc Health Academy (blijf hiervoor op de hoogte). Elke deelnemer ontvangt een certificaat van voltooiing, die ook gebruikt kan worden om voor de erkenning van de uren voor de accreditatie-instelling.

In welke taal zijn de sessies en de lesmaterialen?

Het lesmateriaal en het programma wordt in zowel het Nederlands als in het Engels gemaakt en gegeven, omdat we de beste middelen en expertises van Nederland maar ook van andere landen gebruiken.

Waarom is het eerste jaar een prototype?

De focus in de eerste 18 maanden ligt op het ontwikkelen van een nieuw curriculum en programma ontwerp, om hierop iteratief te verbeteren door feedback van deelnemers en experts. Aan het einde van 2018 wordt het curriculum beschikbaar gesteld in een open source format zodat meer toekomstige leiders getraind kunnen worden in het faciliteren en leiden van innovatie.

Is er een ander cohort dat later start, waarvoor ik me kan inschrijven?

Het tweede cohort loopt van februari tot en met juni 2018. Daarna verwachten we dat er een nieuwe cohort wordt aangeboden van september tot en met december 2018, volg onze social media kanalen voor updates.

Wordt het programma volgend jaar aangeboden (2018)?

Er zal een cohort lopen van februari tot en met juni 2018, daarna wordt verwacht dat er nog een zal zijn van september tot en met december 2018. Na 2018 wordt het curriculum in een open source format beschikbaar gemaakt zodat meer toekomstig leiders getraind kunnen worden in het faciliteren en leiden van innovatie.