Health Innovation School

De eerste groep; bijna van start!

Karen van Ruiten, Innovatie & Zorgvernieuwing, Ministerie van VWS

Beginnend op 22 juni start de eerste groep met de Health Innovation School. Een unieke groep van 51 enthousiaste mensen. Met mensen uit Limburg en Zeeland tot Friesland en Groningen. De diversiteit aan achtergronden maken dit tot een bijzondere groep. Van arts en ambtenaar tot verpleegkundige en zorginkoper, maar ook ervaringsdeskundigen en bedrijven zijn onderdeel van de groep.

De belangstelling voor de Health Innovation School bleek veel groter dan gedacht: in 3 weken tijd hebben we ruim 300 aanmeldingen ontvangen. De behoefte om samen te leren innoveren rondom gezondheid en zorg is dus overduidelijk aanwezig. En die behoefte is niet vreemd, want toenemende nieuwe mogelijkheden bieden nieuwe kansen, maar ook nieuwe vraagstukken in ons werk. Die behoefte is overigens niet specifiek voor Nederland. NHS en Kaiser Permanente hebben soortgelijke opleidingen ontwikkeld en ook in Zweden wordt er nu een soortgelijk programma opgestart.

Deels leek er sprake van een latente behoefte. We weten natuurlijk vaak ook niet wat we missen, als het er nog niet is. Naarmate de verkennende ronde door het land langs 25 uiteenlopende (zorg)organisaties vorderde werd de behoefte voor ons steeds duidelijker. Mensen zoeken kennis: over technologie en design thinking, maar juist over cultuur en veranderingsprocessen. Mensen willen andere ervaren professionals graag ontmoeten, in een open en interactieve sfeer leren en nieuwe vaardigheden oefenen in de praktijk.

De praktijk die juist ook voor ambtenaren zo relevant is, omdat we veel van de praktijk kunnen leren én omdat innoveren buiten de Haagse vierkante kilometer gebeurd. Het is daarom fantastisch dat er in de eerste groep op 22 juni ook collega’s van VWS, IGZ, RIVM, ZiNL en NZa zullen starten. Tot november zullen ook zij hun kennis en kunde inzetten voor een praktijkprojecten uit de Health Innovation School.

De eerste groep start bijna, hopelijk één van velen die in de toekomst zullen volgen!

 

1 Comment

  1. Beantwoorden Marcel Heldoorn

    Wat is de reden dat er geen pijl staat van patiënten naar de overheid?
    Ik ken genoeg patiënten en hun belangenbehartigers, zowel binnen als buiten het verband van Patiëntenfederatie Nederland, die actief betrokken zijn bij innovatiebeleid.

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *