Health Innovation School

Tweede cohort slaagt bij het Ministerie van VWS

Op dinsdag 12 juni hebben de deelnemers van het tweede cohort  – 50 toekomstige leiders in de zorg – hun eindpitch gegeven over hun innovatieopdracht van de Health Innovation School bij het Ministeri evan Volksgezondheid, Welzijn & Sport in Den Haag. Hiermee zijn ze geslaagd en hebben ze aangetoond dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren en toekomst bestendig maken van gezondheid en zorg in Nederland.

Tijdens de pitching ceremonie gaf Lucien Engelen aan dat innovatie geen wedstrijd is en ze allemaal winnaars zijn.
Dit gespecialiseerde trainingsprogramma van 5 maanden helpt kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen die bijdragen aan hoe je een systeeminnovatie kunt bewerkstelligen met het hele systeem samen. Alle negen teams hebben aangegeven dat ze na de school door willen blijven gaan met het verder brengen van hun innovatie.

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

On June 12 the second cohort -with 50 future health innovation leaders – of the Health Innovation School proudly graduated at an inspiring Pitch ceremony at the Ministry of Health, Welfare and Sport in the Hague.

During the graduation, Lucien Engelen told them that they are all winners by pitching their innovation to the audience.
The specialized 5-month training program helped build foundational competencies in “how” to enable and lead all types of innovation – process, service, financing, policy, etc. – with the whole system in the room. All the nine teams have indicated that they want to continue together with their innovation after the school.

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *