Health Innovation School

Samen het verschil maken in de regio Zuid Oost-Nederland!

Trots mogen wij bekend maken dat in november 2019 de regionale editie start van de Health Innovation School in Zuid Oost-Nederland georganiseerd door: Rijnstate, Maartenskliniek, Sensire/Naast, VGZ, Health Valley, Siza/Academy het Dorp en Radboudumc.

De Health Innovation School (HIS) is een gezamenlijk initiatief van het Radboudumc en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Het doel van de HIS is het bevorderen van samenwerking op het gebied van (systeem) innovatie in de zorg en welzijn.

Essentieel hierbij is dat deelname laagdrempelig is (ook financieel) en dat de samenstelling van de groep zodanig is dat alle lagen vertegenwoordigd zijn oftewel “The whole system in the room”. Dit houdt in dat de deelnemers van een HIS bijvoorbeeld rollen hebben als verpleegkundige, verzekeraar, beleidsmaker, toezichthouder, patiënt, fysiotherapeut, huisarts, medisch specialist, ondernemer, ambtenaar en nog vele andere rollen. De grootste overeenkomst van de deelnemers is dat zij allemaal het verschil willen maken.

Sinds 2019 ligt de focus hoofdzakelijk op de regio. Deze edities worden georganiseerd door lokale partijen volgens het opgestelde onderwijsmodel.

De drie pijlers van de Health Innovation School zijn het stimuleren van een innovatieve manier van denken, het uitwisselen van kennis en vaardigheden en het bevorderen van samenwerking in netwerken.

Het onderwijs van de Health Innovation School wordt in grote en kleine groepen aangeboden in de vorm van werksessies, inspiratiesessies en actieprojecten (community of learners). Werksessies zijn bedoeld voor interactie en verdieping van essentiële leerstof en worden aangevuld met inspiratiesessies om deelnemers te helpen bij de bewustwording van eigen drijfveren, het herzien van aannames en het vinden van (nieuwe) richting. Deelnemers leren van en met elkaar tijdens gezamenlijke actieprojecten (learn by doing) onder begeleiding van een innovatiecoach (projectbegeleiding 1 op 5 deelnemers in multidisciplinair team). Tijdens de actieprojecten zetten deelnemers de verworven kennis en vaardigheden uit de werk- en inspiratiesessies om in het oplossen van een actueel probleem. Naast het samenwerkend leren kan veel van de leerstof zelfstandig worden verworven in een informatierijke online omgeving waarin op verschillende manieren (o.a. artikelen, blogs, video) zowel essentiële informatie als verdiepende leerstof wordt aangeboden (blended learning).

Een regionale HIS start met regionale uitdagingen. Dit zijn uitdagingen op het gebied van zorg en/of gezondheid die voelbaar zijn voor meerdere organisaties in een regio, maar hoeven geen uitdagingen te zijn die uniek zijn voor de regio.

De groep zal bestaan uit 50 innovatieve professionals en (toekomstige) leiders die samen gaan leren, co-creëren op het gebied van vitaliteit, welzijn en zorg. Complexe en regionale uitdagingen zijn hierbij het vertrekpunt. Deelnemers zullen worden getraind op vaardigheden en kennis rondom innoveren, implementeren, opschalen en borgen.

Aanmelden voor deze regionale editie kan tot 20 oktober a.s.

Den Haag, 12 juni 2018. Health Innovation School Cohort 2 bij ministerie van VWS.

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *