Health Innovation School – Brabant

Voor wie?

De Health Innovation School (HIS) is een gezamenlijk initiatief van het Radboudumc en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Het doel van de HIS is het bevorderen van samenwerking op het gebied van (systeem) innovatie in de zorg en welzijn.

De Health Innovation School  richt zich op alle stakeholders die werkzaam zijn binnen zorg en welzijn en nog niet veel ervaring hebben op het gebied van innovatie. We geloven dat een aanpak met ‘the whole system in the room’ meer mogelijk maakt en samenwerking stimuleert. Dit houdt in dat de deelnemers van een HIS bijvoorbeeld rollen hebben als verpleegkundige, verzekeraar, beleidsmaker, toezichthouder, patiënt, fysiotherapeut, huisarts, medisch specialist, ondernemer, ambtenaar en nog vele andere rollen. De grootste overeenkomst van de deelnemers is dat zij allemaal het verschil willen maken.

Voor deze regionale editie van de Health Innovation School richten wij ons op stakeholders die in Noord Brabant wonen of werkzaam zijn. Teneinde regionale samenwerking te stimuleren en te faciliteren gaan de deelnemers aan de slag met regionale uitdagingen. Dit zijn uitdagingen op het gebied van zorg en/of gezondheid die voelbaar zijn voor meerdere organisaties in deze regio, maar hoeven geen uitdagingen te zijn die uniek zijn voor deze regio. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan samenwerking huisarts-ziekenhuis, krapte op de arbeidsmarkt, het verbeteren van de jeugdzorg in de wijk of het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Bij aanmelding vragen wij de deelnemers welk concreet project of uitdaging zij zouden willen inbrengen. Bij de selectie van deze regionale editie van de Health Innovation School zal gezocht worden naar een goede verdeling van ‘the whole system in the room’, met persoonlijke motivatie van de deelnemer als belangrijkste selectiepunt.

Daarnaast heeft het de voorkeur indien deelnemers al enige tijd werkzaam zijn voor of in de zorgsector of dat zij uit persoonlijke ervaring al geruime tijd met het zorgsysteem in aanraking komen.

Deelname bedraagt € 250 per geselecteerde deelnemer.