Health Innovation School – Haaglanden

Programma

Curriculum

Het inhoudelijke programma van de Health Innovation School bestaat uit vijf inhoudelijke modules en 3 vormen van onderwijs. Deze vormen de basis voor de manier waarop de Health Innovation School wordt georganiseerd. Het inhoudelijke programma bestaat uit de volgende vijf modules. Deze worden onderaan deze pagina verder toegelicht.

De drie vormen van de Health Innovation School zijn het stimuleren van een innovatieve manier van denken tijdens actieprojecten, het uitwisselen van kennis en vaardigheden tijdens de trainingsdagen en het bevorderen van samenwerking in netwerken.

Opleidingsdagen

Blok 1: maandag 7 en dinsdag 8* september 2020
Blok 2: maandag 23* en dinsdag 24 november 2020
Blok 3: maandag 1* en dinsdag 2 februari 2021

*deze avonden zullen ook gebruikt worden voor het programma. 
Voor deelnemers is de aanwezigheid op de trainingsdagen verplicht.

Werksessies projectteams

Sessie 1: donderdagmiddag 24 september 2020
Sessie 2: donderdagmiddag 15 oktober 2020
Sessie 3: donderdagmiddag 5 november 2020
Sessie 4: donderdagmiddag 14 januari 2021

Inhoud van curriculum

De vijf inhoudelijke modules

M1: Fundamenten zorginnovatie
In dit thema wordt uitgewerkt welke taal we gebruiken als we het hebben over innovatie binnen de zorg en welke theorieën en modellen daarbij horen. Ook leren deelnemers meer over hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar steekt op politiek, financieel en juridisch vlak.

M2: Cultuur, denkwereld & gedrag
Voor dit thema worden deelnemers meegenomen in het belang van cultuurverandering en de invloed van (eigen en andere) mindsets. Er wordt ook gesproken over de moeilijkheid bij gedragsverandering en beïnvloeding. Vergeet bij dit thema ook niet de stem van vaak onderbelichte groepen zoals ervaringsdeskundigen en verpleegkundigen.

M3: Modellen, methoden en technieken
Bij dit thema krijgen de deelnemers concrete handvatten voor hoe zij kunnen innoveren. Methoden als design thinking en population health management cq. mensgericht ontwerp vormen hier de leidraad.

M4: Implementatie & ondernemerschap
Hiervoor ga je aan de slag met vragen als: Hoe bereid je organisaties voor op implementatie? En welke rol pak je hierin als entrepreneur of intrapreneur. Hoe ga je om met de diverse stakeholders, belangen en weerstand?

M5: De toekomst van gezondheid, zorg & technologie 
Met de Health Innovation School willen we richten op de problemen van vandaag met een doorkijk naar morgen. Hiervoor is het van belang dat de deelnemers een beeld hebben van veranderingen in maatschappij, technologie en zorg die nu al zichtbaar zijn én zelf scenario’s kunnen uitwerken over hoe dit verder zal ontwikkelen.

De 3 vormen van onderwijs

Trainingsdagen
De trainingsdagen zijn 3 maal 2 dagen achter elkaar aan interactieve sessies. In deze sessies wordt gewerkt aan het uitbreiden van de kennis, kunde, taal over innovatie.

Community of learners
Met het gehele systeem bij elkaar stimuleren we in werkvormen, en heb je zelf te mogelijkheid om gebruik te maken van de beschikbare kennis van mede-deelnemers. Na deelname wordt je uitgenodigd voor de alumni groep van de HIS.

Actie projecten
Alle opgedane kennis wordt ‘just-in-time‘ geleverd om direct toe te kunnen passen in een project. Dit project gaat over een actuele en urgente uitdaging die in de regio of wijk afspeelt. Je hebt zelf de mogelijkheid suggesties in te dienen en uiteindelijk een casus te kiezen die jij verder wil helpen.

Deelname bedraagt € 250 per geselecteerde deelnemer.