Health Innovation School

Over ons

Waarom is de Health Innovation School opgericht?

De Health Innovation School (HIS) is een gezamenlijk initiatief van de Radboudumc REshape Center in Nijmegen
en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport in Den Haag. Het doel van de HIS is het bevorderen van
samenwerking op het gebied van (systeem)innovatie in de zorg en welzijn.

De drie pijlers van de Health Innovation School zijn het stimuleren van een innovatieve manier van denken, het uitwisselen van kennis en vaardigheden en het bevorderen van samenwerking in netwerken.

Het onderwijs van de Health Innovation School wordt in grote en kleine groepen aangeboden in de vorm van werksessies, inspiratiesessies en actieprojecten (community of learners). Werksessies zijn bedoeld voor interactie en verdieping van essentiële leerstof en worden aangevuld met inspiratiesessies om deelnemers te helpen bij de bewustwording van eigen drijfveren, het herzien van aannames en het vinden van (nieuwe) richting. Deelnemers leren van en met elkaar tijdens gezamenlijke actieprojecten (learn by doing) onder begeleiding van een innovatiecoach (projectbegeleiding 1 op 5 deelnemers in multidisciplinair team). Tijdens de actieprojecten zetten deelnemers de verworven kennis en vaardigheden uit de werk- en inspiratiesessies om in het oplossen van een actueel probleem. Naast het samenwerkend leren kan veel van de leerstof zelfstandig worden verworven in een informatierijke online omgeving waarin op verschillende manieren (o.a. artikelen, blogs, video) zowel essentiële informatie als verdiepende leerstof wordt aangeboden (blended learning).

Health Innovation School: landelijke editie

Het Radboud REshape Center heeft in co-creatie met het Ministerie van VWS in 2017 en 2018 het initiatief genomen om twee edities van de Health Innovation School te organiseren waar deelnemers uit het gehele land aan hebben deelgenomen. Zie ook de Alumni pagina.

Wij geloven in de kracht van diversiteit en ‘the whole system in the room’. Voor een goede multidisciplinaire samenstelling van 50 deelnemers hebben we gekeken naar werkgevers, functies, geslacht, (culturele) achtergrond en inhoudelijke activiteiten maar voor vooral motivatie. Deelnemers van de HIS hebben bijvoorbeeld rollen als (wijk)verpleegkundige, verzekeraar, beleidsmaker, toezichthouder, patiënt, mantelzorger, fysiotherapeut, huisarts, medisch specialist, ondernemer, ambtenaar en nog vele andere rollen. De grootste overeenkomst van de deelnemers is dat zij allemaal samen het verschil willen maken.

Health Innovation School: regionale editie

Na het succes van de landelijke edities, kwam de vraag uit verschillende regio’s of er niet ook in hun gebied een HIS georganiseerd kon worden om de regionale samenwerking in de zorg te verbeteren. Een regionale HIS start met regionale uitdagingen. Dit zijn uitdagingen op het gebied van zorg
en/of gezondheid die voelbaar zijn voor meerdere organisaties in een regio, maar hoeven geen uitdagingen te zijn die uniek zijn voor die regio.

Begin 2019 hebben de GGD-West Brabant, Care Innovation Center West-Brabant en Alles is Gezondheid hun krachten georganiseerd en de Health Innovation School Zuid-West Nederland georganiseerd. Eind 2019 en begin 2020 zal er tevens in andere regio’s een Health Innovation School georganiseerd worden.

Wie zijn nog meer betrokken bij de HIS?

Patiënten – De Health Innovation School volgt de principes van #Patients Included. Dit betekent dat patiënten centraal staan in het ontwerpen van het programma, betrokken zijn bij het leveren van componenten van het programma en deelnemers zijn in het cohort. De school is erg dankbaar voor de begeleiding en directie van Anne-Miek Vroom en het IKoNE team, die professionele begeleiding verschaften ten aanzien van Patients Included leidende principes bij het opstellen van het onderwijsmodel.

Gezondheidsprofessionals – Een adviescommissie van medisch specialisten en verpleegkundigen, die ook fellow zijn van het Radboudumc REshape Center, hielpen bij de vorming van het programma om er zeker van te zijn dat het een relevant programma werd met toegevoegde waarde vanuit het standpunt van gezondheidsprofessionals die zorg hebben voor patiënten.

Adviseurs – De Health Innovation School heeft belangrijke experts, innovatie-uitvoerders, patiënten en leiders uit heel Nederland benaderd om het ontwerpen van het programma te begeleiden.

Academici (trainers) – Academici uit Nederlandse en internationale expertcentra zijn geworven componenten van het programma te ontwerpen en aan te leveren.

Coaches – De coaches ondersteunen kleine teams van 4-6 deelnemers bij het bereiken van mijlpalen voor hun Actie Project. Met ondersteuning ter plekke en op afstand, helpen de coaches hun teams in het vormgeven en versterken van de concepten, methoden en mindsets die ze geleerd hebben tijdens trainingssessies.

Meer informatie

Voor meer details over de Health Innovation School, bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.