Health Innovation School

Klassikale sessies

Maak kennis met en beheers sleutelbegrippen, middelen en mindsets die nodig zijn voor leiderschap in en het mogelijk maken van innovatie in een complex gezondheids- en zorgsystem. 

Gedurende vijf dagen worden vijf kennismodules behandeld.

  • Health innovation fundamentals Ontwikkel basiskennis over sleutelbegrippen van zorg innovatie, zoals aandrijvers voor (zorg) innovatie, definities en types van zorg innovatie, de betrokken actoren in zorg innovatie, en bevorderende en belemmerende factoren in zorg innovatie systemen.
  • Enabling culture, mindsets & behaviours Het begrijpen van het “Innovator’s DNA” en het ontwikkelen van de benodigde cultuur en mindset en het benodigde gedrag op persoonlijk en organisatie niveau om barrières te slechten in het creëren, ontwikkelen en ondersteunen van zorg innovatie in Nederland.
  • The Health Innovator’s Toolkit – Maak kennis met en begrijp de belangrijkste beroepsvaardigheden van zorg innovatie (design thinking, het “Business Model Canvas”) en “real life” vaardigheden (zoals bemiddelen en effectief presenteren) die nodig zijn voor het leiden en begeleiden van een innovatie van idee tot effect.
  • Organizing for Innovation – De beste manier bepalen om zodanig intern te organiseren dat innovatie een krachtige competentie wordt, en geen modewoord zonder geloofwaardigheid of relevantie.
  • Future of Healthcare & Technology – Maak kennis met en begrijp de trends en verschuivingen die razendsnel veranderen hoe gezondheid en zorg worden geconceptualiseerd, ontwikkeld, geleverd en betaald. Verder wordt de rol die opkomende technologieën spelen in het vormen van deze trends en verschuivingen behandeld.

Met behulp van deze modules kunnen deelnemers nieuwe middelen en nieuwe vormen van gedrag en houding op de werkvloer en in partnerorganisaties oefenen met regelmatige reflectie. De vijf dagen zullen veel workshops omvatten en zijn ervaringsgericht om het oefenen te bevorderen. Verder zal intensief uitwisselen gestimuleerd worden, bijvoorbeeld geven (ervaring delen, feedback geven) en nemen of ontvangen (nieuwe competenties verkrijgen van de workshop en elkaar).

Alle sessies zullen in het Radboudumc in Nijmegen plaatsvinden. Deelnemers dienen volledig beschikbaar en aanwezig te zijn gedurende de vijf dagen (08.00 – 18.00 uur) om mee te kunnen doen en om een certificaat te kunnen ontvangen.

Trainers

De opleiding wordt gegeven door trainers van de faculteit en gastsprekers. Dit zijn gerenommeerde nationale en internationale experts binnen één of meerdere kennismodules. Voor meer informatie over de faculty, klik hier.