Health Innovation School

Netwerk

Een van de belangrijkste onderdelen van de Health Innovation School is het bevorderen van netwerken en uitwisselen van kennis tussen deelnemers van het cohort, dit omdat de deelnemers vanuit alle sectoren van het Nederlandse zorg- en gezondheidsstelsel zullen komen.

De onderstaande afbeelding toont het type sector-overstijgende verbindingen dat wordt gestimuleerd.

 

Om dit netwerk te helpen opbouwen zullen meerdere tools worden ingezet die deelnemers helpen in het contact onderhouden met elkaar, de faculteit en de coaches om inhoud en ideeën uit te wisselen. Een verzameling van sociale samenwerkings-tools en gestructureerde uitwisselingsmogelijkheden zal worden gebruikt, met onder andere:

@HealthInnSchool #HealthInnovationSchool

Twitter (Gebruikersnaam + Hashtag)


Privé kanaal voor het cohort

Flipboard – geselecteerde relevante artikelen