Health Innovation School

Wat is de Health Innovation School?

De drie pijlers van de Health Innovation School zijn het stimuleren van een innovatieve manier van denken, het uitwisselen van kennis en vaardigheden en het bevorderen van samenwerking in netwerken.

Naast het uitwisselen van kennis en vaardigheden over innovatie vormen persoonlijk leiderschap als verschilmaker en het bevorderen van werken in netwerken een rode draad in de HIS.

Het programma bestaat uit vijf thema’s:

1. Fundamenten zorginnovatie (Health Innovation Foundation);
In dit thema wordt uitgewerkt welke taal we gebruiken als we het hebben over innovatie binnen de zorg en welke theorieën en modellen daarbij horen. Ook leren deelnemers meer over hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar steekt op politiek, financieel en juridisch vlak.

2. Cultuur, denkwereld en gedrag (Culture, mindsets & behavior);
Voor dit thema worden deelnemers meegenomen in het belang van cultuurverandering en de invloed van (eigen en andere) mindsets. Er wordt ook gesproken over de moeilijkheid bij gedragsverandering en beïnvloeding.

3. Modellen, methoden en technieken (Health Innovators Toolkit);
Bij dit thema krijgen de deelnemers concrete handvatten voor hoe zij kunnen innoveren. Methoden als design thinking cq. mensgericht ontwerp vormen hier de leidraad.

4. Implementatie & ondernemerschap (Organizing for innovation);
Hiervoor ga je aan de slag met vragen als: Hoe bereid je organisaties voor op implementatie? En welke rol pak je hier in als entrepreneur of intrapreneur. Hoe ga je om met de diverse stakeholders, belangen en weerstand?

5. Toekomstige zorg, gezondheid en technologie (Futures Literacy)
Met de Health Innovation School willen we richten op de problemen van vandaag met een doorkijk naar morgen. Hiervoor is het van belang dat de deelnemers een beeld hebben van veranderingen in maatschappij, technologie en zorg die nu al zichtbaar zijn én zelf scenario’s kunnen uitwerken over hoe dit verder zal ontwikkelen.

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *