Health Innovation School

Veelgestelde vragen

De Health Innovation School (HIS) is een gezamenlijk initiatief van de Radboudumc REshape Center in Nijmegen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport in Den Haag. Het doel van de HIS is het bevorderen van samenwerking op het gebied van (systeem)innovatie in de zorg en welzijn.

De drie pijlers van de Health Innovation School zijn het stimuleren van een innovatieve manier van denken, het uitwisselen van kennis en vaardigheden en het bevorderen van samenwerking in netwerken.

Naast het uitwisselen van kennis en vaardigheden over innovatie vormen persoonlijk leiderschap als verschilmaker en het bevorderen van werken in netwerken een rode draad in de HIS.

Het programma bestaat uit vijf thema’s:

1. Fundamenten zorginnovatie (Health Innovation Foundation);
In dit thema wordt uitgewerkt welke taal we gebruiken als we het hebben over innovatie binnen de zorg en welke theorieën en modellen daarbij horen. Ook leren deelnemers meer over hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar steekt op politiek, financieel en juridisch vlak.

2. Cultuur, denkwereld en gedrag (Culture, mindsets & behavior);
Voor dit thema worden deelnemers meegenomen in het belang van cultuurverandering en de invloed van (eigen en andere) mindsets. Er wordt ook gesproken over de moeilijkheid bij gedragsverandering en beïnvloeding.

3. Modellen, methoden en technieken (Health Innovators Toolkit);
Bij dit thema krijgen de deelnemers concrete handvatten voor hoe zij kunnen innoveren. Methoden als design thinking cq. mensgericht ontwerp vormen hier de leidraad.

4. Implementatie & ondernemerschap (Organizing for innovation);
Hiervoor ga je aan de slag met vragen als: Hoe bereid je organisaties voor op implementatie? En welke rol pak je hier in als entrepreneur of intrapreneur. Hoe ga je om met de diverse stakeholders, belangen en weerstand?

5. Toekomstige zorg, gezondheid en technologie (Futures Literacy)
Met de Health Innovation School willen we richten op de problemen van vandaag met een doorkijk naar morgen. Hiervoor is het van belang dat de deelnemers een beeld hebben van veranderingen in maatschappij, technologie en zorg die nu al zichtbaar zijn én zelf scenario’s kunnen uitwerken over hoe dit verder zal ontwikkelen.

We bieden van een coherent onderwijsprogramma aan dat een innovatieve en ondernemende houding bij deelnemers stimuleert. Uniek kenmerk van de Health Innovation School  is de vorm waarop deelnemers door samenwerkend leren deze competentie ontwikkelen.

De Health Innovation School (HIS) richt zich op alle stakeholders die werkzaam zijn binnen zorg en welzijn. We geloven dat een aanpak met ‘the whole system in the room’ meer mogelijk maakt en samenwerking stimuleert.

Dit houdt in dat de deelnemers van een HIS bijvoorbeeld rollen hebben als verpleegkundige, verzekeraar, beleidsmaker, toezichthouder, patiënt, fysiotherapeut, huisarts, medisch specialist, ondernemer, ambtenaar en nog vele andere rollen.

De grootste overeenkomst van de deelnemers is dat zij allemaal het verschil willen maken.

In 2019 is er geen landelijke editie van de Health Innovation School. Op dit moment is nog niet bekend of dit in 2020 wel het geval zal zijn.

Wel worden in diverse regio’s in Nederland regionale edities georganiseerd. Klik hier voor actuele informatie over deze regio’s.

Een groep bestaat uit maximaal 50 deelnemers. De Health Innovation School (HIS) richt zich op alle stakeholders die werkzaam zijn binnen zorg en welzijn. We geloven dat een aanpak met ‘the whole system in the room’ meer mogelijk maakt en samenwerking stimuleert. Dit houdt in dat de deelnemers van een HIS bijvoorbeeld rollen hebben als verpleegkundige, verzekeraar, beleidsmaker, toezichthouder, patiënt, fysiotherapeut, huisarts, medisch specialist, ondernemer, ambtenaar en nog vele andere rollen. De grootste overeenkomst van de deelnemers is dat zij allemaal het verschil willen maken.

Het kan zijn dat er meer aanmeldingen voor een editie binnen komen dan beschikbare plaatsen. Bij de selectie zal dan ook gezocht worden naar een goede verdeling van ‘the whole system in the room’, met motivatie als belangrijkste selectiepunt.

In principe niet. Je kan zelf met bijbehorende instanties verkennen of accreditatiepunten mogelijk is.

In 2019 is er geen landelijke editie van de Health Innovation School. Op dit moment is nog niet bekend of dit in 2020 wel het geval zal zijn.

Wel worden in diverse regio’s in Nederland regionale edities georganiseerd. Klik hier voor actuele informatie over deze regio’s.

Load More