Health Innovation School – Zuid-Oost Nederland

Over ons

Waarom is de Health Innovation School opgericht?

Dit programma is ontwikkeld als antwoord op de groeiende hoeveelheid veranderingen waar organisaties en mensen mee in aanraking komen. De snelheid, omvang en complexiteit van de ontwrichting die afkomt op de huidige gezondheid en op de gezondheidszorg is groter dan wat we hebben meegemaakt in de laatste eeuw (zoals al is gebeurd in anderesystemen van de Nederlandse en internationale maatschappij zoals de detailhandel, bankieren, productie en andere sectoren). Mensen worden steeds ouder en er zijn meer technologische mogelijkheden, maar er zijn ook meer chronische aandoeningen.

De Nederlandse gezondheidszorg als geheel, en bijna elke organisatie en speler hierin, richten zich op innovatie om om te gaan met – en relevant te blijven in – deze snel veranderende omgeving.

Innoveren is nu een skill die noodzakelijk is voor iedereen binnen gezondheid en zorg, ongeacht rol of niveau.

Jammer genoeg zijn huidige beschikbare cursussen, masterclasses en HR systemen niet ontworpen om innovatieleiders op te leiden. Dit gespecialiseerde trainingsprogramma gaat aan de slag met het onderwijzen van toekomstige leiders in “hoe” de leiding te nemen “in” en plaats te maken “voor” innovatie binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

Health Innovation School: landelijke editie

Het Radboudumc REshape Center heeft in co-creatie met het Ministerie van VWS het initiatief genomen om twee edities van de landelijke Health Innovation School te organiseren. Deze vonden plaats in 2017 en 2018. De 100 alumni van deze editie vormen inmiddels een netwerk van zorginnovatoren. Binnenkort delen we de resultaten van het onderzoek naar de sociale impact van de Health Innovation School edities tot dusver!

Health Innovation School: regionale editie

Na de twee landelijke edities en een eerste regionale editie in Zuid-West Nederland is het nu onze eigen regio aan de beurt. Het grootste verschil met de landelijke edities zit in de deelnemers en projecten die worden geselecteerd, deze richten zich specifiek op de regio. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van regionale kennis in het programma, dit wordt aangevuld met diverse (inter)nationale topsprekers.

Wie zijn nog meer betrokken bij de HIS?

Patiënten – De Health Innovation School volgt de principes van #Patients Included. Dit betekent dat patiënten centraal staan in het ontwerpen van het programma, betrokken zijn bij het leveren van componenten van het programma en deelnemers zijn in het cohort. De school is erg dankbaar voor de begeleiding en directie van Anne-Miek Vroom en het Ikone team, die de school hebben geholpen vanuit Patients Included leidende principes.

Gezondheidsprofessionals – Een adviescommissie van dokters en verpleegkundigen, die ook fellow zijn van het Radboudumc REshape Center, hielpen bij de vorming van het programma om er zeker van te zijn dat het een relevant programma werd met toegevoegde waarde vanuit het standpunt van gezondheidsprofessionals die zorg hebben voor patiënten.

Adviseurs – De Health Innovation School heeft belangrijke experts, innovatie-uitvoerders, patiënten en leiders uit heel Nederland benaderd om het ontwerpen van het programma te begeleiden.

Academici (trainers) – Academici uit Nederlandse en internationale expertcentra zijn geworven componenten van het programma te ontwerpen en aan te leveren. Meer informatie over de academici is hier te vinden.

Coaches – De coaches ondersteunen kleine teams van 4-6 deelnemers bij het bereiken van mijlpalen voor hun Action Project, waarbij tot 4 uur per maand per team ondersteuning wordt aangeboden. Met ondersteuning ter plekke en op afstand, helpen de coaches hun teams in het vormgeven en versterken van de concepten, methoden en mindsets die ze geleerd hebben tijdens trainingssessies.

Kenmerken van de Health Innovation School

De Health Innovation School is ontwikkeld met input van patiënten, gezondheidssysteem spelers, gezondheidsprofessionals, academische experts in gezondheidsinnovatie en andere gezondheidsinnovatieleiders en -experts in Nederland en de rest van de wereld. Het gehele programma-ontwerp is geworteld in de volgende ontwerpprincipes:

  • Patients included: Alle elementen van het programmaontwerp en -levering zullen gevormd worden naar de behoeftes en ervaringen van patiënten, families en informele zorgverleners.
  • Clinici included: Gezondheidsprofessionals helpen bij de vorming van het programma en zijn actieve deelnemers.
  • Interdisciplinair: De perspectieven van collega’s van verschillende organisaties in het gezondheidssysteem staan centraal in de training, door middel van actieve teamprojecten en uitwisselingsmogelijkheden.
  • Ondersteuning: Deelnemers worden ondersteund door besturende academici van het Radboudumc REShape Center for Innovation, (inter)nationale gastacademici en innovatiecoaches. Alle deelnemers hebben ook onbeperkt toegang tot referentiemateriaal.
  • Begeleid sociaal leren: Netwerk- en samenwerkingstools uit de 21e eeuw zullen worden gebruikt tijdens de cursus om het gedrag en de tools te vormen die gezondheidsinnovatoren gebruiken in hun dagelijkse werk. Hieronder valt het gebruik van Flipboard, Slack en andere samenwerkingstools tijdens de cursus.
  • Aanvullend: Het programma vult aan op en is in balans met andere beschikbare trainingen in aspecten van gezondheidsinnovatie in Nederland en wereldwijd, met een unieke focus op hoe te innoveren en het plaatsmaken voor innovatie vanuit een system lens.
  • Kosten: Deelname aan de Health Innovation School Zuid Oost Nederland bedraagt €250,- excl btw.

Meer informatie

Voor meer details over de Health Innovation School, bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Mede organisatoren

De Health Innovation School ZON wordt mede organiseert dankzij de volgende organisaties. Om deel te nemen is het niet nodig om bij een van deze organisaties te werken.